Aanmeldingsformulier 

Het invullen van het aanmeldingsformulier op onze website is een belangrijke stap om jouw persoonlijke begeleidingstraject bij ons te starten. Door het invullen van het formulier geef je ons de gegevens die wij nodig hebben om jouw doelen, wensen en behoeften in kaart te brengen en jou optimaal te kunnen begeleiden. We vragen onder andere naar jouw persoonlijke gegevens, gezondheidssituatie, beweeg- en voedingspatroon en eventuele specifieke doelen die je voor ogen hebt.

Met deze gegevens kunnen wij een op maat gemaakt plan opstellen dat past bij jouw persoonlijke situatie en wensen. Het is belangrijk om de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij een goed beeld hebben van jouw situatie en daarop kunnen inspelen.

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig om met de gegevens die je met ons deelt. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen en uitvoeren van jouw begeleidingstraject en worden niet gedeeld met derden zonder jouw toestemming.