Algemene voorwaarden

  1. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden aangeboden door de dienstverlener.

  2. Diensten: De dienstverlener biedt online voedings- en trainingsbegeleiding aan. Het doel van deze diensten is om de klant te helpen bij het bereiken van hun gezondheids- en fitnessdoelen. De diensten zijn bedoeld voor volwassenen die in goede gezondheid verkeren en geen medische aandoeningen hebben die hun vermogen om te sporten beperken.

  3. Betaling: De klant is verplicht om vooraf te betalen voor de diensten. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen.

  4. Annulering: De klant kan de diensten op elk moment annuleren. Er wordt geen restitutie verleend voor reeds betaalde diensten.

  5. Aansprakelijkheid: De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant kan oplopen als gevolg van het gebruik van de diensten. De klant is verantwoordelijk voor het kennen van zijn of haar eigen fysieke beperkingen en het beoefenen van veilige en verantwoorde oefeningen.

  6. Privacy: De dienstverlener zal de persoonlijke informatie van de klant vertrouwelijk behandelen en deze niet delen met derden, behalve indien wettelijk verplicht.

  7. Intellectueel eigendom: Alle inhoud op de website van de dienstverlener, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en ontwerpen, zijn eigendom van de dienstverlener en mogen niet worden gekopieerd of gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.

  8. Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar de dienstverlener is gevestigd.

  9. Geschillen: Eventuele geschillen tussen de klant en de dienstverlener zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderhandelingen. Indien de partijen er niet in slagen om tot een oplossing te komen, zullen zij zich tot de bevoegde rechtbank wenden.